whisky_940

3D-render av et glass som fylles i overkant raskt. Partikkelsimulasjon gjort i RealFlow. Modellering og rendring gjort i Cinema 4D.