Dokument 2 har kommet i helt ny drakt. Profilen skal kle vidt forskjellige tema, og samtidig formidle programmets allerede godt etablerte identitet. Dokument 2 har siden oppstart på tidlig 90-tallet dannet en egen dokumentarsjanger. Seriøst, granskende og saklig.

Jeg har laget vignett, intro, supringer, rulletekst og visuelle retningslinjer for programredaksjonen.