fett_50tallsfetisj_940px
Illustrasjon for en artikkel i Fett som handler om 50-tallsidealets renessanse, og de problematiske kjønnsrollene dette idealet fremmer.